Page 15 - FLAMİNGO PLUS 1.SAYI
P. 15

çeyiz
                                                   Evlilik öncesi, gelin adayları-
                                                   nın önem verdiği hazırlıklarda
                                                   biri de çeyiz hazırlığı oluyor.
                                                   Yeni bir hayata adım atacakları
                                                   evleri için en çok beğendikleri
                                                   ve en güzel eşyaları seçmek
                                                   konusunda ekstra bir çaba
               -
       hazırlıgı                                        içerisinde giren gelin adayları,
                                                   bu nedenle çoğu zaman stres
                                                   yaşayabiliyor.

                  Çeyiz              Çeyiz Setlerini

  Liste             Alışverişini          Değerlendirin
  tesi ile ihtiyacınız olmayan eşya- seçenekte söz konusu. Alışveriş 4
  Hazırlayın           Yapacağınız           Çeyiz alışverişinde özellikle mut- Gereksiz
                                  fak ve banyo ürünlerinde set halin-
                  ceğiniz mağazalar, hızlı bir çeyiz 3
  Çeyiz alışverişine çıkmadan önce Yerleri Belirleyin      de satılan ürünleri tercih etmeniz  Eşyalardan
  1
                                  zaman ve bütçe açısından kolaylık
  liste hazırlamanız öncelikli aşa-              sağlıyor. Tabi, bu setleri ihtiyacı- Kaçının
  mayı oluşturuyor. Hazırlayacağı- Çeyiz alışverişinde ne alınacağına  nız dahilinde tercih etmeniz önem
  nız liste, gerekten neye ihtiyacınız karar vermek kadar nereden alı- taşıyor. Diğer yandan çeyiz seti
  olduğunu belirleyeceği gibi, alış- nacağına karar vermek önem ta- alırken, içeriğinde yer alan par- Ev eşyaları özellikle gelin aday-
  veriş, daha rahat ve hızlı bir şe- şıyor. Bu doğrultuda, çeyiz ürün- çaları iyi incelemek ve gerçekten  larının çokça ilgisini çekiyor. Bu
  kilde tamamlamanıza da yardımcı leri için özelleşmiş mağazalar en  ihtiyacınızı karşılayıp karşılama- açıdan, çeyiz alışverişine çıkan
  oluyor. Bunun yanı sıra, çeyiz lis- başta yer alsa da alternatif pek çok  dığına bakmak gerekmektedir. gelin adayları gördükleri ve be-
                                                  ğendikleri çoğu şeyi alma eğilimi
  ları eleyerek, bütçenizi sarsmadan merkezlerinde yer alan ve pek çok             içerisinde oluyor. İşte bu noktada,
  çeyiz alışverişinizi de tamamla- ihtiyacınızı tek bir yerde bulabile-            çeyiz alışverişinde neredeyse hiç
  manız mümkün olmaktadır.                                    kullanmayacağınız eşyaları alma-
                  alışverişine imkân tanıyor. Üstelik               maya dikkat etmek gerekiyor. Ay-
                  bu mağazalarda uygulanan indi-                rıca çeyiziniz için kendi zevkinize
                  rim ve promosyonlar sayesinde                uyan parçaları satın almanız, son-
                  bütçenizi aşmadan alışveriş yapa-                rasında kullanmaktan hoşlanma-
                  2sıra be-
                  biliyorsunuz. Bunun yanı                    yacağınız bir eşyaya boşuna bütçe
                  lirlediğiniz markalar varsa sezon              ayırmanızı önlemiş olmaktadır.
                  ve sezon sonu indirimlerini takip
                  ederek hem uygun, hem de istedi-
                  ğiniz gibi bir çeyiz alışverişi yap-
                  manız mümkün olmaktadır.                                               DAMAT KAHVESİNİN HİKAYESİ

                                               Eski zamanlarda, gelin ve damat
                                               adayı görücü usulü ilk kez kız iste-
                                               me töreninde bir araya gelirmiş. Ge-
                                               lin tarafı ve erkek tarafı birbirlerini
                                               şöyle bir süzer, gelin hemen kahveyi
                                               hazırlarmış. Gelinin ilk kez gördüğü
                                               damat adayını beğenip beğenmediği
                                               de burada ortaya çıkarmış. Çünkü
   DAMAT KAHVESİNİN TARİFİ :)                               gelin hanım eğer damat kardeşimizi
                                               beğenirse kahvesini şekerli yapar-
 istemek Biraz pul biber                                  mesajı verirmiş.
                                               mış. Hatta yanına tatlı da getirerek
   Bir tatlı kaşığı kahve
                                               “Seni ailem de ben de istiyoruz.”
   Bir çay kaşığı tuz

   Birazda karabiber

   Mutluluklar...
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20