Page 19 - FLAMİNGO PLUS 1.SAYI
P. 19

Gömlek yakaları ile ceket yakası
                                        arasında çok fazla boşluk olma-
                                        malıdır. Ya da gömlek yakası ce-
                                        ket yakasının altına girmemelidir


                                           Pileli gömlek, smokinin içine en
                                           çok tercih edilen gömlek türüdür.
                                           Ancak düz beyaz, kemik rengi
                                           ya da beyaz üzerine işlemeli
                                           bir gömlek de tercih edilebilir.
                                           Manşetler, ceketin kollarından bir
                                           parmak çıkmalıdır.
                      Gömleklerin manşetleri ceket ko-
  Pantolonun bir kuşakla tamam-     lundan 1.2 - 1.5 cm kadar dışarı-
  lanacaksa, kuşağın pilelerinin     da olmalıdır. En iyi görüntü için,
  mutlaka içe dönük olması gerekir.   gömlek yakanızın ensenizden
  Bu pileler arasına yapılacak olan   gözüktüğü kadar koldan bırakma-
  gizli ceplerde anahtar, para gibi   nız gerekiyor.
  eşyalar, smokinin görüntüsünü
  bozmadan taşınabilir. Modern
  smokinlerde kuşak yerine, renkli
  pantolon askıları da kullanılabil-
  mektedir.
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24